สทน. เสวนา
สมาคมฯ โดยการสนับสนุนจากสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดเสวนา
“แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ยุคใหม่ในระดับอุดมศึกษา”

 

วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องฟีนิกซ์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี พ.ศ.2561

บรรยากาศในงาน

เอกสารบรรยาย

แผ่นประชาสัมพันธ์

หนังสือเชิญชวน

กำหนดการเสวนา

เอกสารบรรยาย

CGN Experiences

Nuclear Engineering Program at CU

พรบ วิศวกร รับรองปริญญา NPP

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ กับประเทศไทย 4.0

ข่าวสารเพิ่มเติม