ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นิวเคลียร์โอลิมปิก […]