เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี พลโท อรรณพ ลาภชุ่มศรี เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธบริการทหาร

เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี พลโท อรรณพ ลาภชุ่มศรี เมื่อวันท […]

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. สัมมนา “ตามรอยมังกร: การขยายบทบาทด้านนิวเคลียร์บนเส้นทาง One Belt One Road”

สัมมนา “ตามรอยมังกร: การขยายบทบาทด้านนิวเคลียร์บนเส้นทา […]

สทน. เสวนา สมาคมฯ โดยการสนับสนุนจากสภาสมาคมวิทยาศาสตร์แ […]