เกี่ยวกับสมาคม

ความเป็นมา

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย Nuclear Society of Thailand  ใช้ชื่อย่อว่า “ส.น.ท.” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ที่ตั้งสำนักงานอยู่ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของเรา
ระเบียบข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส