ติดต่อเรา

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย Nuclear Society of Thailand

ที่ทำการ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 596 7600 ต่อ 1508

เฟซบุ๊ก : สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 

Nuclear Soceity of Thailand (NST)

16 VibhawadeeRangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel. +662 596 7600 ext. 1508

Facebook : nuclearsocietyofthailand

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

16 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว

เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133846

แบบฟอร์มสอบถาม

สามารถกรอกแบบฟอร์มสอบถามกับทางเราเพื่อเป็นอีกตัวเลือกในการติดต่อกับทาง สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เมื่อได้รับการติดต่อเราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงในเวลาทำการ