ไทยสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา

  • *ไทยสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา*ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ ณ กรุงเวียนนา มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงของไทยในการประชุม ย้ำความสำคัญที่ไทยให้ต่อการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติเพื่อการพัฒนา และการส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้องระหว่างไทยกับทบวงการฯ
ข่าวสารเพิ่มเติม