เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี พลโท อรรณพ ลาภชุ่มศรี เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธบริการทหาร

เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี พลโท อรรณพ ลาภชุ่มศรี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี พลโท อรรณพ ลาภชุ่มศรี เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธบริการทหาร

 

ข่าวสารเพิ่มเติม