CNN รายงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Taishan ของจีน 

 • CNN รายงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Taishan ของจีน ( pdf file)
  อธิบาย:
  ความเสียหายของวัสดุหุ้มหุ้มเชื้อเพลิงที่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Taishan

  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 สำนักงานพลังงานปรมาณูของจีนแจ้ง IAEA ว่าเกิดความเสียหายเล็กน้อยของวัสดุหุ้มแท่งเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ #Taishan

  ความเสียหายของวัสดุหุ้มแท่งเชื้อเพลิงคืออะไร และมีความหมายอย่างไรต่อความปลอดภัย เรามีคำตอบ ⇒ https://bit.ly/3vtHwe4

  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีการออกแบบให้มีระบบสำรองและระบบความปลอดภัยที่หลากหลายที่เรียกว่า “การป้องกันในเชิงลึก” ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีโดยมิได้ตั้งใจ นอกจากนี้ยังมี barriers อีกหลายประการรวมทั้งระบบหล่อเย็นปฐมภูมิและอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งมีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ความเสียหายของวัสดุหุ้มแท่งเชื้อเพลิง (ซึ่งมีจำนวนมากถึง 60,000 แท่ง ขึ้นกับแบบของเครื่องปฏิกรณ์) ทำให้กัมมันตภาพรังสีในสารหล่อเย็นปฐมภูมิเพิ่มขึ้น แต่ตราบใดที่ระดับความแรงรังสียังอยู่ภายในช่วงการทำงานปกติตามข้อกำหนดทางเทคนิค เครื่องปฏิกรณ์สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยต่อไป ความเสียหายของวัสดุหุ้มแท่งเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเรื่องที่ทราบกันดีและไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบองค์ประกอบเชื้อเพลิงที่เสียหายได้อย่างต่อเนื่อง การเดินเครื่องสามารถดำเนินการต่อไปภายใต้พารามิเตอร์การดำเนินงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานกำหนด ชิ้นส่วนเชื้อเพลิงที่เสียหายจะได้รับการตรวจสอบและเปลี่ยน เครื่องปฏิกรณ์กลับสู่การทำงานตามปกติ

ข่าวสารเพิ่มเติม