โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

โดย ผศ.ดร.สมพร จองคำ

รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีร์แห่งชาติ
และนายกเพิ่งผ่านพ้น สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ข่าวสารเพิ่มเติม