โตชิบาผลิตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดไมโคร

โตชิบาผลิตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดไมโคร

โตชิบาได้พัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดไมโคร (micro size Nuclear Reactors) แบบใหม่ สำหรับใช้กับอาคารพาณิชย์หรืออพาร์ตเมนต์ เครื่องปฏิกรณ์ใหม่นี้ มีขนาดเพียง 20×6 ตารางฟุต สามารถปรับให้เหมาะสมกับชุมชนที่อยู่ห่างไกล ธุรกิจขนาดเล็ก หรือกลุ่มคนที่ไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าจากบริษัทที่ให้บริการและต้องการใช้พลังงานตามความต้องการของตนเอง

โตชิบาได้ออกแบบทางวิศวกรรมของเครื่องปฏิกรณ์ ของโรงไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ ให้ทำงานอัตโนมัติ มีความปลอดภัย และไม่เกิดความร้อนสูง (overheat) เครื่องปฏิกรณ์ไมโครแบบใหม่นี้ แตกต่างจากเครื่องปฏิกรณ์ทั่วไป เนื่องจากไม่มีการใช้แท่งควบคุม (control rods) ในการทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ ในการปฏิวัติทางเทคโนโลยีใหม่นี้ ได้ใช้บ่อลิเทียม-6 เหลว (liquid lithium-6) สำหรับดูดกลืนนิวตรอน บ่อลิเทียม-6 (Lithium-6 reservoirs) เชื่อมต่อกับท่อในแนวตั้งที่อยู่ในระดับพอดีกับแกนเครื่องปฏิกรณ์ กระบวนการทั้งหมดจะรักษาระดับด้วยตนเอง มีอายุการใช้งานประมาณ 40 ปี ผลิตไฟฟ้าได้ในราคา 5 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หรือประมาณครึ่งหนึ่งของต้นทุนผู้ผลิตไฟฟ้า

โตชิบาคาดว่าจะติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์เครื่องแรกในญี่ปุ่นได้ในปี 2008 และจะเริ่มนำระบบใหม่นี้ออกสู่ตลาดในยุโรปและอเมริกาได้ในปี 2009

ถอดความจาก Toshiba builds 100x Smaller Micro Nuclear Reactor
เวบไซต์ http://www.nextenergynews.com
ข่าวสารเพิ่มเติม