เทคโนโลยีต่อกรกับสารเคมีจากการก่อการร้าย

เทคโนโลยีต่อกรกับสารเคมีจากการก่อการร้าย
กองทัพบกสหรัฐฯ โดย Edgewood Chemical Biological Center (ECBC) ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรเทคโนโลยี ซี่งออกแบบเพื่อทำให้สารเคมี ที่ใช้โดยผู้ก่อการร้าย ในการโจมตีปราศจากพิษสงลง เทคโนโลยีดังกล่าว ประกอบด้วย Neutralizing Enzymes ซึ่งสามารถเติมลงในน้ำ หรือระบบอุปกรณ์ที่ใช้น้ำ เช่น โฟมดับเพลิง (Fire-fighting foams and sprays) ตลอดจนสารละลายกำจัดไขมัน (Aqueous Degrasers) และผงซักฟอก เป็นต้น

เมื่อเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย ซึ่งมีการปล่อยสารเคมีที่มีเป็นพิษ ตัวเอนไซม์สามารถนำมาใช้เป็นด่านแรก (First responders) เช่นเดียวกับการใช้ทีมดับเพลิง ตำรวจ ทีมกู้ระเบิด และทีมด้านสารพิษ (Hazardous material response teams) เอนไซม์จะทำให้สารเคมีที่เป็นพิษ เกิดสภาพเป็นกลางอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถจำกัดบริเวณที่ปนเปื้อนไว้ได้ ก่อนที่จะแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง เอนไซม์ตัวนี้ มีความสามารถต่อกรสารเคมี ที่เป็นพิษหลายชนิด เช่น Organophosphorus nerve agent และยาฆ่าแมลง และยังพบว่า เอนไซม์นี้ไม่เป็นพิษ ไม่มีคุณสมบัติกัดกร่อน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และมีราคาไม่แพงอีกด้วย

ปัจจุบันกองทัพบกสหรัฐฯกำลังพิจารณาให้อนุญาตต่อบริษัทอุตสาหกรรมเกรายวกับผลิตอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อพัฒนาไปสู่ภาคพาณิชย์ต่อไป

(ที่มา : Newslink, Volume 17, No. 8, September 2001)

ข่าวสารเพิ่มเติม