เครื่องปิ้งขนมปังใช้กัมมันตรังสี

มีการเปิดเผยถึงการประดิษฐ์ เครื่องปิ้งขนมปังซึ่งใช้รังสีช่วยในการทำให้แผ่นขนมปังถูกปิ้งได้อย่างพอดี อุปกรณ์นี้ทำงานโดยการดูดอนุภาคของขนมปังที่ถูกปิ้ง ทำให้ไหม้จนคล้ายคาราเมล และเป่าผ่านเครื่องตรวจจับการไอออไนซ์ (sensor) ที่ใช้สารกัมมันตรังสี
บริษัท Cambs company Magnetic’s ใช้รังสีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ นั่นหมายความว่า เครื่องปิ้งขนมปังแบบนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม อาหาร และการเพาะปลูก (Department for Environment Food and Rural Affairs) เป็นผู้อนุญาตให้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปได้

เครื่องปิ้งขนมปังนี้ได้รับอนุญาต โดยให้มีการปรับเพื่อเลือกการใช้รังสีได้
ภายในเครื่องตรวจจับ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอากาศที่ทำให้เป็นไอออน ซึ่งเป็นอนุภาคมีประจุ ที่ปล่อยออกมาจากวัสดุกัมมันตรังสี

สิ่งประดิษฐ์ที่ ทำให้ขนมปังปิ้งไหม้ กลายเป็นอดีต
ในเดือนเมษายน 2004 BBC News Interactive ได้เปิดเผยว่า บริษัท Magnetic ซึ่งอยู่ที่ Trumpington ได้รับรางวัล 45,000 ปอนด์จากโครงการประดิษฐ์เครื่องปิ้งขนมปังชิ้นนี้

หลักการทำงานของเครื่องเตือนไฟไหม้ (Smoke alarm)

Paul Brown เจ้าของบริษัท Magnetic ซึ่งเคยทำงานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับ Black and Decker และ Cambridge Consultants บอกกับ BBC ว่า เครื่องปิ้งขนมปังนี้ใช้ได้กับขนมปังทุกประเภท โดยผู้ใช้สามารถปรับ sensor ให้ใช้ได้เหมาะสมกับขนมปังแต่ละชนิด Paul Brown กล่าวว่า “เครื่องนี้ใช้แนวความคิดอย่างง่ายๆ โดยการใส่เครื่องตรวจจับควันลงไปในเครื่องปิ้งขนมปัง”

“เครื่องปิ้งขนมปังนี้จะใช้เครื่องตรวจจับควันตรวจวัดอนุภาคของขนมปังที่ถูกปิ้งจนไหม้เป็นสีน้ำตาล ทุกคนจะชอบเครื่องนี้ มันสามารถใช้ได้กับขนมปังทุกชนิด”

ถอดความจาก ‘Radioactive’ toaster is unveiled
เว็บไซต์ http://news.bbc.co.uk
Wednesday, 28 September 2005
ข่าวสารเพิ่มเติม