อาหารฉายรังสีปลอดภัยจริงหรือ

ขึ้นชื่อว่า ‘อาหารฉายรังสี’ แล้วหลายคนอาจจะนึกกลัว แต่ความจริงไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ต่อไปนี้คือ 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาหารฉายรังสี

1.อันที่จริงแล้ว การฉายรังสีอาหาร ไม่มีผลอันตรายต่อเราเลย เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการถนอมอาหาร โดยผ่านพลังงานเท่านั้น หาใช่เป็นการฉายรังสีสู่อาหารโดยตรงไม่ วิธีการนี้ได้มีการทดลองวิจัยปฏิบัติและได้รับการยอมรับในหลายประเทศ
2.อาหารฉายรังสีทุกชนิด ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์กรอาหารและยาก่อน จึงจะสามารถนำมาฉายรังสีได้ ทั้งยังต้องฉายรังสีในปริมาณที่เหมาะสม
3.ทำไมต้องฉายรังสี ก็เพื่อเป็นการถนอมอาหาร เพราะรังสีสามารถฆ่าเชื้อ และยืดอายุของอาหาร การฉายรังสีเป็นทางเลือกในการคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ของอาหาร
4.นอกจากนี้ยังมีผลช่วยในเรื่องธุรกิจการส่งออกได้อีกด้วยนะ เพราะสามารถที่จะยืดอายุของวัตถุดิบได้
5.จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นอาหารฉายรังสี? ให้สังเกตสัญลักษณ์ที่เรียกว่า RADULA

 

อ้างอิง: FB – Thai Nuclear Club นิวเคลียร์เปลี่ยนโลก

บทความอาหารฉายรังสี อื่นๆ

กฎหมายอาหารฉายรังสีของประเทศไทย

ข่าวสารเพิ่มเติม