สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA เผยแพร่แนวทางพร้อมข้อมูลสำหรับแผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์เกี่ยวกับวิธีจัดการกับ # COVID19 และผลกระทบ COVID-19 Pandemic: Technical Guidance for Nuclear Medicine Departments Non-serial Publications Download PDF (2.04 MB) IAEA/COV/19-1 20 pages | 5 figures | Date published 2020

ข่าวสารเพิ่มเติม