วันสำคัญในเดือนเมษายน

วันสำคัญในเดือนเมษายน
1 เม.ย. วันข้าราชการพลเรือน
2 เม.ย. วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ และวันอนุรักษ์มรดกไทย
6 เม.ย. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) และวันยางพารา
7 เม.ย. วันอนามัยโลก
13 เม.ย. วันมหาสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
14 เม.ย. วันครอบครัวไทย และ วันประมงแห่งชาติ
16 เม.ย. วันนักกีฬายอดเยี่ยม
22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก
28 เม.ย วันสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
30 เม.ย วันคุ้มครองผู้บริโภค

วันนี้ในอดีต

1 เม.ย. Alpher, Bethe & Gamow
ในปี 1948 มีการตีพิมพ์ผลงานที่โด่งดังมากของ Alpher, Bethe และ Gamow ลงในวารสาร Physical Review ซึ่งก่อนหน้านั้น มีทฤษฎีเกี่ยวกับจักรวาล ที่เป็นคู่แข่งกัน 2 ทฤษฎี คือ “Big Bang” กับ “Steady State” ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์นั้น เป็นเรื่อง “hot Big Bang” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอะตอม ขณะที่จักรวาลกำลังถือกำเนิดขึ้นมา ซึ่งได้อธิบายถึง สาเหตุที่มีธาตุเบาปริมาณมากในจักรวาล โดยเฉพาะฮีเลียม ความจริงผลงานเรื่องนี้ เขียนขึ้นโดย Alpher และ Gamow แต่ได้ขอใช้ชื่อ Hans Bethe ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เป็นผู้เขียนร่วมลงในผลงานด้วย เพื่อให้ดูคล้ายกับ “alpha, beta, gamma,” ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของอักษรกรีก ซึ่ง Bethe ก็ได้สนับสนุนทฤษฎีนี้ ในการอภิปรายในเวลาต่อมา
3 เม.ย. พลังงานนิวเคลียร์ในอวกาศ
ในปี 1965 SNAP 10A, ซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในอวกาศเครื่องแรก ได้ถูกส่งขึ้นไปจากฐาน Vanden berg Air Force แคลิฟอร์เนีย และได้รับการส่งสัญญาณให้เริ่มทำงานจากนักวิทยาศาสตร์บนโลก ในเวลา 4 ชั่วโมงต่อมา เครื่องปฏิกรณ์ที่ส่งขึ้นไป ให้กำลังตลอดอายุการใช้งาน 500 กิโลวัตต์ชั่วโมง ในการทดสอบบนพื้นโลก สามารถทำงานได้ 10,000 ชั่วโมง โดยไม่มีปัญหา ส่วนเครื่องปฏิกรณ์ที่อยู่ในวงโคจรได้ปิดตัวลงหลังจากการใช้งาน 45 วัน เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้องจากระบบอื่นของดาวเทียม SNAP ย่อมาจาก Systems for Nuclear Auxiliary Power ซึ่ง SNAP-10A เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในอวกาศ เครื่องเดียวของสหรัฐอเมริกา ขณะที่สหภาพโซเวียตได้ส่งขึ้นไปเป็นจำนวนหลายเครื่อง
6 เม.ย. อุบัติเหตุนิวเคลียร์ในรัสเซีย
ในปี 1993 ในรัสเซีย ได้มีกลุ่มเมฆกัมมันตรังสีขนาดใหญ่ ปล่อยออกมาจากการระเบิดของถังเก็บกากกัมมันตรังสี ในฐานลับทางทหารที่ Tomsk 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากมอสโคว์ไปทางตะวันออก 1,700 ไมล์ อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีเพียงครั้งเดียว ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน ปี 1986 ก็มีอุบัติเหตุที่เชอร์โนบิล Chernobyl หนึ่งสัปดาห์ หลังจากประชุมที่โตเกียว ของผู้แทนชาติที่ร่ำรวย ที่มีความเห็นร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือรัสเซียอย่างเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหากากนิวเคลียร์ และหัวรบนิวเคลียร์ที่เลิกใช้แล้ว รวมทั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่หมดอายุ
7 เม.ย. ไฟฟ้าปรมาณู
ในปี 1959 มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปรมาณูเป็นครั้งแรกที่ห้องปฏิบัติการลอส อลามอส (Los Alamos Scientific Laboratory) รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ต้นแบบในการทดลองของเครื่องปฏิกรณ์ ใช้ “plasma thermocouple” แทนกังหัน (turbine) ของโรงไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตฟ้าออกมาทำให้หลอดไฟติดได้
12 เม.ย อาวุนิวเคลียร์ของเยอรมัน
ในปี 1957 ที่กรุงบอนน์ นักฟิสิกส์ชั้นนำของเยอรมัน ได้หยุดการทำงานทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์
ออปเปนไฮเมอร์ (Oppenheimer) ถูกพักงาน
ในปี 1954 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูอเมริกัน (American Atomic Energy Commission, AEC) ได้เริ่มต้นการรับฟังความเห็นเพื่อจะถอดถอน Robert Oppenheimer ออกจากงานของคณะกรรมการ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ ในการสร้างระเบิดปรมาณูในโครงการแมนฮัตตัน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจากรังสี เนื่องจากระเบิดปรมาณู ทำให้เขาหมดกำลังใจ เมื่อสหภาพโซเวียตทดลองระเบิดปรมาณูในปี 1949 Teller และ Lawrence ได้พยายามสนับสนุนให้พัฒนาระเบิดไฮโดรเจน Oppenheimer ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการปรมาณู (General Advisory Committee AEC) ได้ปฏิเสธข้อเสนอในการสร้างระเบิดไฮโดรเจน ในเดือนพฤษภาคม ปี 1953 เมื่อ Lewis Strauss เข้ารับตำแหน่งประธาน AEC เขาเห็นว่า Oppenheimer เป็นอันตรายต่อระบบรักษาความปลอดภัยและต้องการให้ถอดเขาออกจากตำแหน่ง
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ในปี 1923 นักวิทยาศาสตร์อเมริกันได้ศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ และได้พบหลักฐานสนับสนุนความถูกต้องของทฤษฎี
Marie Curie’s ประกาศการค้นพบ
ในปี 1898 Marie Curie ได้เข้าฟังการประชุมของ the French Academy of Sciences ซึ่ง Prof. Gabriel Lippmann อาจารย์คนหนึ่งของ Curie ได้ประกาศว่า Curie ได้ค้นพบสารที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงกว่ายูเรเนียม หลังจากเริ่มงานในเดือนธันวาคม ปี 1897 Curie สามารถพิสูจน์ได้ว่ากัมมันตภาพรังสีกัมมันตภาพรังสีของสารประกอบหลายชนิด ขึ้นกับปริมาณยูเรเนียมในสารประกอบนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือเป็นผง โดย Curie ได้ทดสอบโลหะ เกลือ และแร่ธาตุจำนวนมาก เมื่อได้ทำการทดลองกับแร่ pitchblende และ charcolite จึงได้พบว่า สารประกอบของทอเรียม (thorium) มีกัมมันตภาพสูงกว่ายูเรเนียม Curie ว่า ยูเรเนียมและทอเรียมเป็นธาตุที่มีน้ำหนักอะตอมสูง กัมมันตภาพรังสีจึงเป็นคุณสมบัติของอะตอม โดยไม่ขึ้นกับลักษณะทางฟิสิกส์ หรือทางเคมีของธาตุ Curie ยังได้เสนอด้วยว่า อาจจะธาตุชนิดใหม่อยู่ในแร่ pitchblende ซึ่งทำให้มีกัมมันตภาพรังสีสูง
14 เม.ย. ลอเรนเซียม (Lawrencium)
ในปี 1961 มีการผลิตธาตุที่ 103 Lawrencium (Lw), ในสหรัฐอเมริกา
15 เม.ย. ถ่ายภาพรังสีเอกซ์ 3 มิติ (3D X-rays)
ในปี 1966 มีการติดตั้งระบบถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์แบบ 3 มิติ (X-ray three-dimensional stereo fluoroscopic system) เครื่องแรก สำหรับถ่ายภาพหัวใจ โดย Richard J Kuhn ในราคา $30,000 ระบบนี้พัฒนาขึ้นโดย Joseph Quinn เครื่องนี้ใช้งานอยู่ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโอเรกอน (Oregon Medical Center) เมือง Portland รัฐ Oregon สหรัฐอเมริกา ภายในหลอดรังสีเอกซ์ (X-ray tube) มีอาโนด 1 ขั้ว แต่มีคาโทด 2 ขั้ว ที่ image intensifier ประกอบด้วย synchronized analyzer และ polarizers อุปกรณ์ชิ้นนี้ให้ภาพถ่าย 3 มิติออกมาที่จอภาพ
20 เม.ย. เรเดียม (Radium)
ในปี 1902 Marie และ Pierre Curie สามารถสกัดเรเดียมออกมาได้ 1 กรัม จากแร่ pitchblende ทั้งหมด 8 ตัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการสกัดตัวอย่างธาตุกัมมันตรังสี
25 เม.ย. เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (Atomic reactor)
ในปี 1957 ในการทดลองเครื่องปฏิกรณ์โดยใช้โซเดียม (sodium reactor, SRE) สามารถให้กำลังออกมา 6,000 กิโลวัตต์ เครื่องนี้ตั้งอยู่ที่ภูเขา Santa Susana Mountains รัฐแคลิฟอร์เนีย อยู่ห่างจาก ลอสแองเจลีสไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 30 ไมล์ โดยสร้างขึ้นตามคำสั่งของ Atomic Energy Commission ในโครงการ Atomics International โดยบริษัท North American Aviation., Inc
โครงการแมนฮัตตัน (Manhattan project)
ในปี 1945 ประธานาธิบดี Harry S. Truman ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งรับฟังการสรุปเรื่องโครงการระเบิดปรมาณู หลังจากอสัญกรรมไม่ถึง 24 ชั่วโมง ของประธานาธิบดี Roosevelt เมื่อวันที่ 12 เมษายน 1945 ประธานาธิบดีทรูแมนได้รับการอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับโครงการระเบิดปรมาณู จาก Henry Stimson เลขาธิการสงคราม (Secretary of War) มาแล้วครั้งหนึ่ง ในการบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 25 เมษายน นี้ Stimson กับที่ปรึกษา General Groves’s ได้ให้ข้อมูลแก่ประธานาธิบดีทรูแมนว่า การออกแบบระเบิดแบบใช้ระบบยิง (gun design) ยูเรเนียม-235 ได้หยุดลง แต่การผลิตยูเรเนียม-235 จะสามารถผลิตจนมีเพียงพอได้ ในวันที่ 1 สิงหาคม ส่วนพลูโตเนียม-239 จะผลิตจนสามารถใช้ประกอบในการทดลองแบบระเบิดภายใน (implosion) ในตอนต้นเดือนกรกฎาคม และลูกที่ 2 ในเดือนสิงหาคม
26 เม.ย. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิด (Chernobyl nuclear plant explosion)
ในปี 1986 ที่เมือง Pripet สหภาพโซเวียต โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลได้เกิดระเบิด ซึ่งถือเป็นหายนะทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดทางด้านพลเรือน ผลของระเบิด ทำให้กลุ่มควันที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีกระจายเข้าสู่ยุโรป การระเบิดเกิดขึ้นเนื่องจากการทดลองที่ผิดพลาด ทำให้แกนเครื่องปฏิกรณ์เครื่องที่ 4 ละลายและเกิดการระเบิด มีผู้เสียชีวิต 31 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และอีกหลายพันคนได้รับผลกระทบ มีเด็กหลายคนเสียชีวิตจากการป่วยเนื่องจากรังสี ทางการยูเครนออกมาแถลงว่า มีประชาชนได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากอุบัติเหตุครั้งนี้นับล้านคน
27 เม.ย. ฮาเนียม (Hahnium)
ในปี 1970 มีการค้นพบธาตุฮาเนียม ซึ่งเป็นธาตุอันดับที่ 105 โดยมีการประกาศในที่ประชุม American Physical Society ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผลงานครั้งนี้ เป็นของ Albert Ghiorso ที่ห้องปฏิบัติการ Lawrence Radiation Laboratory แห่งมหาวิทยาลัย University of California ที่ Berkeley แคลิฟอร์เนีย ธาตุที่ผลิตขึ้นนี้ มีมวลอะตอม 260 ได้รับการตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน Otto Hahn
28 เม.ย. แถลงการณ์เชอร์โนบิล (Chernobyl announced)
ในปี 1986 รัสเซียได้ออกแถลงการณืเรื่องการระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล
29 เม.ย. การวิจัยรังสีเอกซ์ในมนุษย์ (X-ray research on humans)
ในปี 1998 มีการเปิดเผยที่กรุงออสโลว่า ก่อนปี 1994 ได้มีการทดลองมาหลายสิบปีแล้ว โดยนักวิจัยชาวนอร์เวย์กับชาวอเมริกัน ในการทดลองผลของรังสีเอกซ์ต่อร่างกายมนุษย์ โดยทดสอบการคนนอร์เวย์ ถึงการทำให้เกิดอาการป่วย อาการคลื่นเหียน ผลทางชีววิทยาและผลทางพันธุกรรม
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear power plant)
ในปี 1957 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงแรกได้สร้างขึ้นที่ Fort Belvoir รัฐ Virginia สำหรับใช้ทางการทหาร
30 เม.ย. Mendelevium
ในปี 1955 มีการแถลงถึงการค้นพบธาตุที่ 101 และตั้งชื่อธาตุนี้ว่า mendelevium
ผลิตไฟฟ้าด้วยรังสีคอสมิก (Cosmic rays generate electricity)
ในปี 1939 มีการผลิตไฟฟ้าด้วยรังสีคอสมิกเป็นครั้งแรก ที่ Hayden Planetarium กรุงนิวยอร์ก
อิเล็กตรอน (Electron)
ในปี 1897 ที่สถาบัน Royal Institution Friday Evening Discourse, Joseph John Thomson (1856-1940) ได้บรรยายเรื่องของอิเล็กตรอน โดยทอมสันได้กล่าวกับผู้ฟังว่า ปีก่อนหน้านั้น เขาได้พบปรากฏการณ์ประหลาด เขาได้พบอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอมเป็นพันเท่า เขาเรียกอนุภาคนี้ว่า corpuscle แปลว่า”small body” แม้ว่าทอมสันจะเป็นผู้อำนวยการของห้องปฏิบัติการ Cavendish Laboratory ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอังกฤษ แต่ก็ยากที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่ฟังอยู่เชื่อในเรื่องนี้ พวกเขาคิดว่าอะตอมคือสิ่งที่เล็กที่สุด และไม่สามารถแบ่งแยกได้ อิเล็กตรอนจึงถือว่าเป็นอนุภาคมูลฐานชนิดแรกที่ถูกค้นพบ
ข่าวสารเพิ่มเติม