วันสำคัญในเดือนมีนาคม

วันสำคัญในเดือนมีนาคม
1 มี.ค. วันมิตรภาพโลก
8 มี.ค. วันสตรีสากล
22 มี.ค. วันน้ำของโลก
27 มี.ค. วันกองทัพอากาศ

วันนี้ในอดีต

1 มี.ค. การทดลองระเบิดไฮโดรเจน
ในปี 1954 มีการทดลองระเบิดไฮโดรเจน ซึ่งใช้ชื่อรหัสว่า Bravo ที่หมู่เกาะ Bikini Atoll ในมหาสมุทรแปซิฟิก มีแรงระเบิดเทียบเท่ากับ ระเบิด TNT ขนาด 20 ล้านตัน การทดลองครั้งนี้ ถือเป็นการทดลองที่มีแรงระเบิดสูงที่สุด ในการทดลองระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ ของสหรัฐอเมริกา กัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้น ทำให้เกาะแห่งนี้ ไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ ทำให้ต้องป้องกัน ไม่ให้ผู้คนเดินทางเข้าไปเป็นเวลาหลายสิบปี
ค้นพบกัมมันตภาพรังสี
ในปี 1896 เบคเคอเรล (Becquerel) ได้ค้นพบกัมมันตภาพรังสี ในขณะที่เขากำลังพัฒนาแผ่นบันทึกภาพ เขาได้วางทิ้งไว้ในลิ้นชักโต๊ะ และพบว่า มีรอยมัวเกิดขึ้น จากการวางผลึกของสารประกอบยูเรเนียม ไว้ด้านบน การค้นพบนี้ ถือเป็นความบังเอิญ เนื่องจากเขาตั้งใจจะทำการทดลอง ผลของการเรืองแสง จากการกระตุ้นด้วยแสงอาทิตย์ แต่ช่วงนั้นไม่มีแสงแดด เขาจึงเลื่อนการทดลอง และวัสดุอุปกรณ์ไว้ด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ จากการสังเกต ทำให้เขาทราบว่า ผลึกของสารประกอบยูเรเนียม สามารถทำให้แผ่นบันทึกภาพดำได้เอง โดยไม่ต้องกระตุ้นด้วยแสงอาทิตย์ การทดลองต่อมาที่ทำร่วมกับ Pierre และ Marie Curie ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ท่าน ได้รับรางวัลโนเบล ในการศึกษาวิจัย เรื่องกัมมันตภาพรังสี ในปี 1903
2 มี.ค. กัมมันตภาพรังสี
ในปี 1896 Henri Becquerel ได้รายงานไปยัง French Academy of Sciences ว่า เขาได้พบว่า มีรังสีออกมา จากสารประกอบยูเรเนียม ทำให้เกิดรอยฝ้าบนแผ่นบันทึกภาพ และแสดงภาพตามรูปร่างของโลหะ ที่วางอยู่ระหว่างสารประกอบยูเรเนียม กับแผ่นบันทึกภาพ ต่อมาจึงพบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากกัมมันตภาพรังสี
4 มี.ค. ระเบิดปรมาณูใน Antarctica
ในปี 1962 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูของสหรัฐอเมริกาประกาศว่า ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณูโรงแรก ที่ McMurdo Sound ทวีป Antarctica ชื่อ PM-3A ดำเนินการโดยกองทัพเรือสหรัฐ (Naval Nuclear Power Unit) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 1962 มีการเตรียมการที่ Observation Hill โดยทีมผู้รับเหมา และช่างเทคนิคของกองทัพ โดยวิศวกรได้เลือกใช้พลังงานนิวเคลียร์ เพราะสามารถให้พลังงานต่อเนื่องได้หลายปี โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง ในปี 1970 ประธานาธิบดี Nixon ได้สนับสนุนปฏิบัติการทั้งหมดที่ Antarctic โดยให้การบริหารจัดการและเงินทุน อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ กองทุนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) ซึ่ง NSF ได้เข้าไปดูแล PM-3A ตั้งแต่ 1 ก.ค. 1972 และในปีเดียวกันนั้น ก็ได้เปลี่ยนให้ไปใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงดีเซล ในการผลิตไฟฟ้าแทน
6 มี.ค. รูปแบบโครงสร้างอะตอมของบอร์
ในปี 1913 Niels Bohr ได้เขียนรายงานอธิบายแนวคิดใหม่ เรื่องโครงสร้างอะตอม และได้ส่งไปให้ที่ปรึกษาของเขา คือ Ernest Rutherford ซึ่งถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ฉบับแรก ใน 3 ฉบับที่เขาเขียนในเรื่องนี้
ตารางธาตุ
ในปี 1665 มีการตีพิมพ์เอกสาร Philosophical Transactions of the Royal Society ฉบับแรกออกมา ซึ่งถือเป็นตารางธาตุ ฉบับที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในโลก
9 มี.ค. อนุภาคเมซอน
ในปี 1948 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย Berkeley และคณะกรรมการพลังงานปรมาณู ได้ประกาศว่า มีการผลิตอนุภาคเมซอน (mesons) โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคแบบไซโคลตรอน (cyclotron) ขนาด 184 นิ้ว ที่ห้องปฏิบัติการรังสี ของมหาวิทยาลัย วารสาร Time ได้รายงานเรื่องนี้ และได้คาดการณ์ว่า การศึกษาเมซอน จะนำไปสู่การการค้นพบแหล่งพลังงานปรมาณูแบบใหม่ ที่ดีกว่าการฟิชชันของยูเรเนียม
17 มี.ค. แคลิฟอร์เนียม
ในปี 1950 นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (University of California at Berkeley) ได้ประกาศการค้นพบธาตุกัมมันตรังสีชนิดใหม่ เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม 98 ชื่อว่าแคลิฟอร์เนียม (californium) ธาตุที่ผลิตขึ้นนี้ อยู่ในอนกรม actinide ใน Group IIIb ของตารางธาตุ โดยเป็นไอโซโทป californium-245 ทีมนักวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย Stanley G. Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso, และ Glenn T. Seaborg ได้ผลิตธาตุนี้โดยการยิงธาตุคูเรียม (curium-242) ซึ่งมีเลขอะตอม 96 ด้วยไอออนของฮีเลียม โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอนขนาด 60 นิ้ว ต่อมาได้มีการสร้างไอโซโทปของธำตุนี้ ที่มีอายุยาวกว่า ได้แก่ californium-251 ซึ่งมีครึ่งชีวิต 800 ปี โดยได้เป็นสารประกอบ oxychloride CfOCl สารประกอบออกไซด์ Cf2O3 และสารประกอบ trichloride CfCl3 เป็นไมโครกรัม รวมทั้ง californium-252 ซึ่งมีครึ่งชีวิต 2.65 ปี ที่เป็นต้นกำเนิดนิวตรอนความเข้มสูง ที่มีการนำไปใช้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
19 มี.ค. พิพิธภัณฑ์พลังงานปรมาณู
ในปี 1949 สหรัฐอเมริกาได้เปิดพิพิธภัณฑ์พลังงานปรมาณู โดยใช้อาคารโรงอาหารเดิม ในศูนย์วิจัย Oak Ridge รัฐ Tennessee เพื่อแสดงประวัติศาสตร์ ของพลังงานปรมาณูให้แก่ประชาชน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองนี้เป็นบริเวณที่ใช้ในการผลิต ยูเรเนียม-235 สำหรับสร้างระเบิดปรมาณู ที่นำไปทิ้งที่ประเทศญี่ปุ่น ไกด์ที่นำชมจะอธิบายให้นักท่องเที่ยวทราบ ถึงการนำพลังงานปรมาณูไปใช้ในทางสันติ ในปี 1975 ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูล ทางด้านพลังงาน ในปี 1978 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพลังงานแห่งอเมริกา (American Museum of Science and Energy)
20 มี.ค. ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์
ในปี 1916 ไอน์สไตน์ได้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการเรื่อง ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป ในวารสาร Annalen der Physik 49, 769 โดยใช้ชื่อเรื่อง “Die Grundlagen der allgemeinen Relativit?stheorie.” ทฤษฎีนี้ ได้อธิบายถึงการเคลื่อนที่เป็นวงรีอย่างช้าๆ ของดาวพุธ ซึ่งไม่สามารถใช้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ของนิวตันอธิบายได้ ผลงานเรื่องนี้ ทำให้ไอน์สไตน์มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทันที เมื่อ Royal Society of London ได้ถ่ายภาพสุริยุปราคา ในปี 1919 ซึ่งให้ผลที่ยืนยัน ตามทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป ของไอน์สไตน์ ในปี 1921 ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ สำหรับผลงานทางทฤษฎีฟิสิกส์ และเรื่องกฎของโฟโตอิเล็กตริก แต่ในช่วงเวลานั้น ยังมีการโต้แย้งกันอยู่ ในเรื่องทฤษฎีสัมพันธภาพ จึงไม่มีการเขียนถึงผลงานเรื่องนี้ในการเข้ารับรางวัล
21 มี.ค. ชื่อของพลูโตเนียม
ในปี 1942 มีรายงานลับในการยอมรับ ตามที่มีการเสนอชื่อ พลูโตเนียม “plutonium” สำหรับธาตุที่ผลิตขึ้น โดยมีเลขอะตอม 94 ซึ่งอยู่ถัดจากเนปจูเนียม และยูเรเนียม (เลขอะตอม 93 และ 92) และได้มีการเสนอให้ใช้สัญลักษณ์ Pu และ Np ด้วยเช่นกัน รายงานนี้ถูกเก็บเป็นความลับ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Chemical Society ในปี 1948 โดย Glenn Seaborg และ Arthur C. Wahl เป็นผู้เขียน โดย McMillan และ Abelson เป็นผู้ตั้งชื่อ เนปจูเนียม ตามชื่อดาวเคราะห์ ที่อยู่ถัดออกไปจากดาวยูเรนัส และได้มีการตั้งชื่อธาตุลำดับถัดมา ตามชื่อดาวพลูโต (Pluto) แต่ไม่ได้ใช้ชื่อว่า พลูเตียม (plutium) โดย Seaborg ให้เหตุผลว่า ชื่อ พลูโตเนียม (plutonium) ฟังดูดีกว่า และเขาชอบสัญลักษณ์ “Pu” มากกว่า “Pl”
Exclusion principle
ในปี 1925 Wolfgang Pauli ได้ตีพิมพ์ผลงานชื่อ “exclusion principle” ในขณะที่มีอายุ 24 ปี ลงในวารสาร Zeitschrift f?r Physik โดย Pauli ได้เสนอแนวคิดว่า 2 อิเล็กตรอน ไม่สามารถอยู่ในสภาวะที่เหมือนกัน ในเวลาเดียวกันได้ แนวคิดนี้ ได้กลายเป็นหลักการพื้นฐาน ของกลศาสตร์ควอนตัม ในเวลาต่อมา Pauli ได้รับรางวัลโนเบลในปี 1945
23 มี.ค. Cold fusion
ในปี 1989 Martin Fleischmann และ Stan Pons นักวิทยาศาสตร์จากรัฐ Utah 2 คน ประกาศว่าสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยา fusion ได้ที่อุณหภูมิห้อง โดยสามารถควบคุมให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันได้ ในหลอดทดลอง ทำให้มีพลังงานออกมา มากกว่าพลังงานที่ใส่เข้าไป แต่กลับไม่ได้ผล เมื่อนักวิทยาศาสตร์อื่น ได้ลองพยายามทำตาม Fleischmann กล่าวว่า มีความร้อนให้ออกมา แต่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้วิธีเคมีอย่างเดียว แต่เนื่องจากไม่มีสัญญาณว่ามีกระบวนการทางนิวเคลียร์เกิดขึ้น เช่น ไม่สามารถตรวจวัดได้ว่า มีการให้นิวตรอนออกมา ความคิดเรื่อง cold fusion จึงยังไม่เป็นที่ยอมรับ
25 มี.ค. เรเดียม (Radium)
ในปี 1903 หนังสือพิมพ์ Times ได้รายงานว่า Pierre Curie และ Mme Curie นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ได้แจ้งแก่ Academy of Sciences ว่า ได้ค้นพบเรเดียม ซึ่งมีคุณสมบัติ ในการให้ความร้อนออกมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการเผาไหม้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโมเลกุล และยังคงมีความร้อนให้ออกมาอย่างต่อเนื่องเท่าเดิม แม้เวลาผ่านไปหลายเดือน ถ้าเก็บเรเดียมปริมาณเพียงเล็กน้อย ไว้ติดกับผิวหนัง ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง จะทำให้เกิดอาการระคายเคือง โดยผิวหนังจะถูกทำลายลงจนถึงระดับใต้ผิวหนัง และอาจทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้ เนื่องจากระบบประสาทอยู่ไม่ลึกพอจะรอดพ้นจะผลของรังสีนี้
28 มี.ค. อุบัติเหตุนิวเคลียร์
ในปี 1979 ได้เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่เกาะ Three Mile Island นอกฝั่งเมือง Harrisburg รัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเกิดเนื่องจาก ความผิดพลาดของระบบกลไก และเจ้าหน้าที่ควบคุม โดยระบบระบายความร้อนไม่ทำงาน ทำให้แกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูละลาย มีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกสู่บรรยากาศ ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุด ของสหรัฐอเมริกา
29 มี.ค. เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของฝรั่งเศส
ในปี 1967 กองทัพเรือฝรั่งเศส ได้ปล่อยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ชื่อ Le Redoutable ที่ฐานทัพเรือ Cherbourg และเริ่มออกปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 1971 มี missile แบบ MSBS M-1 จำนวน 16 หัวรบ ตัวเรือมีความยาว 128.70 เมตร มีความกว้าง 10.60 เมตร มีความเร็วขณะดำน้ำ 25 นอต หลังจากออกปฏิบัติการ 20 ปี โดยออกลาดตระเวณ 58 ครั้ง ดำน้ำ 90,000 ชั่วโมง เรือ Le Redoutable ได้ปลดระวาง ในปี 1991 โดยถอดอาวุธและเปิดให้สาธารณชนเข้าชม
สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์ (Test ban treaty)
ในปี 1960 นายกรัฐมนตรี Harold Macmillan ของอังกฤษ ได้เห็นชอบกับผู้นำสหรัฐ ที่กรุง Washington, D.C. ในการทำสนธิสัญญาห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์กับสหภาพโซเวียต
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ในปี 1966 นักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียต ได้รายงานที่ประเทศอังกฤษว่า ได้พัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบใหม่ ทำให้สามารถมองเห็นอะตอมได้เป็นครั้งแรก
30 มี.ค. ไอน์สไตน์
ในปี 1953 ไอน์สไตน์ได้ประกาศว่าได้ปรับปรุง unified field theory
31 มี.ค. การบรรยายของไอน์สไตน์
ในปี 1921 Professor Albert Einstein ได้เดินทางไปถึงกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อไปบรรยายเรื่อง ทฤษฎีสัมพันธภาพ
ข่าวสารเพิ่มเติม