รัสเซียสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ ราคา 40,000,000 บาท

รัสเซียสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ ราคา 40,000,000 บาท

องค์การพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซีย (Russia’s Federal Nuclear Energy Agency) ได้ตกลงที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ (floating nuclear power plant FNPP) ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโครงการลักษณะนี้ โครงการแรกของโลก โรงไฟฟ้าแบบนี้จะมีขนาดเล็ก โดยมีกำลังการผลิต 1/150 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบมาตรฐานของรัสเซีย ถ้าสามารถหาแหล่งเงินมาสนับสนุนโครงการนี้ได้ การก่อสร้างจะเริ่มขึ้นในปี 2006
สถานีไฟฟ้าจะตั้งอยู่ที่ White Sea นอกชายฝั่งของเมือง Severodvinsk ในพื้นที่ Arkhangelsk ทางตอนเหนือของรัสเซีย โดยอยู่ใกล้กับโรงงาน Sevmash ซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของศูนย์ก่อสร้างเรือนิวเคลียร์ (State Nuclear Shipbuilding Center) FNPP จะประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 หน่วย ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ KLT-40S ซึ่งจะสนองความต้องการพลังงานของชาวเมือง Sevmash ได้ด้วยราคาเพียง 5 หรือ 6 cents ต่อ kilowatt และถ้ามีความจำเป็น โรงไฟฟ้าสามารถใช้ป้อนพลังงานความร้อน และใช้สกัดเกลือออกจากน้ำทะเล เพื่อผลิตน้ำจืดได้
Yevgeny Kuzin ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มบริษัท Malaya Energetika กล่าวว่า “ถ้าเงื่อนไขทุกอย่างพร้อม โรงไฟฟ้าลอยน้ำจะเดินเครื่องได้ภายใน 4-5 ปีนี้” เงื่อนไขที่ Kuzin ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการนี้ กล่าวถึง คือ การหาแหล่งเงินทุน โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนประมาณ 8,000,000 บาท ($200,000) Kuzin กล่าวว่า “เป็นเรื่องยากที่จะหาเงินก้อนนี้ นักธุรกิจรัสเซียต้องการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเร็ว มีส่วนน้อยที่จะรอคอยผลตอบแทนระยะยาว”

แนวคิดของโครงการ  FNPP มีความน่าสนใจมาก เนื่องจาก FNPP มีขนาดเล็ก จะสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ ในส่วนทะเลอาร์กติกของรัสเซีย พื้นที่เหล่านี้อยู่ห่างไกลจากแหล่งให้บริการด้านพลังงาน ขณะที่ FNPP เป็นหน่วยให้พลังงานที่ตั้งได้อย่างอิสระ นวัตกรรมชิ้นนี้ของเทคโนโลยีรัสเซีย สามารถเรียกความสนใจ ได้จากหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน ซึ่งแสดงความสนใจโครงการนี้ โรงไฟฟ้านอกชายฝั่ง Severodvinsk จะเป็นต้นแบบที่ลูกค้าต่างชาติสามารถมองเห็นได้

ขั้นต่อไปของโครงการ FNPP คือ การเลือกสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่ง และอยู่ไม่ห่างไกลจากผู้ใช้บริการ เช่น เมือง หมู่บ้าน หรือ โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้าหนึ่งหน่วย ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 เครื่อง กับอุปกรณ์ทางวิศวกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะถูกลากไปยังที่ตั้งโดยเรือลากจูง (tug) แต่ละหน่วยจะได้รับการสนับสนุน โดยสถานีขนาดเล็กที่อยู่บนฝั่ง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนบางเรื่อง เช่น การแปลงไฟฟ้า ( transformers) ปั๊ม และ heat supply units เมื่อโรงไฟฟ้าได้รับอนุญาต จะสามารถป้อนพลังงานไฟฟ้า ให้กับเมืองที่มีประชากรได้ 200,000 คน ถ้ากำลังทั้งหมด นำไปใช้ในการสกัดเกลือออกจากน้ำทะเล จะสามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ได้ 240,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน Kuzin กล่าวเสริมว่า  “เมื่อโรงไฟฟ้าหมดอายุ จะถูกลากออกไปและไม่ทิ้งมลภาวะเอาไว้ ”

การออกแบบระบบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า ได้มีการคำนึงถึงเรื่อง การก่อการร้ายด้วยเช่นกัน มีการนำเอาความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนี้มาใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าถึงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ภายในโรงไฟฟ้า มีการใช้เทคโนโลยีทั้งด้านการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ และการตรวจม่านตา โรงไฟฟ้ามีการป้องกันทางด้านล่างด้วย เพื่อป้องกันผู้ก่อการร้ายที่อาจใช้วิธีการดำน้ำ นอกจากนั้น ยังมีระบบป้องกันการโจมตีจากภายนอก เช่น ถ้ามีเครื่องบินขนาดโบอิ้ง ตกลงมาที่โรงไฟฟ้า จะไม่มีสามารถทำลายตัวเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

หัวหน้าโครงการนี้ ได้ยืนยันว่า รัสเซียจะขายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำ ให้กับประเทศอื่นด้วย โดยจะมีการก่อสร้างอีกหลายโรงในอนาคต เขากล่าวว่า “รัสเซียจะไม่ขายไฟฟ้า ความร้อน หรือน้ำจืดซึ่งผลิตจากโรงไฟฟ้า แสดงว่าจะมีการเผยแพร่เทคโนโลยีนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลอยน้ำของรัสเซีย จะส่งไปยังทะเลของประเทศ ที่มีการลงนามในความร่วมมือกัน สมอจะถูกทิ้งลงในบริเวณที่เหมาะสม ในตำแหน่งที่ไม่มีการเกิดภัยธรรมชาติ  และสามารถติดต่อกับการสนับสนุน ทางวิศวกรรมจากชายฝั่ง จากนั้นเครื่องปฏิกรณ์ฯ จะเริ่มทำงาน แสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นมา”

โรงไฟฟ้าแบบนี้ จะทำให้ประหยัดถ่านหินได้ปีละ 200,000 เมตริกตัน น้ำมันปีละ 100,000 ตัน และจะได้รับการสนับสนุน จากอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของรัสเซีย จะมีทีมบริการหมุนเวียนกันไปดูแล เครื่องปฏิกรณ์ฯ จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 3 ปีต่อ 1 ครั้ง มีอายุการใช้งาน 40 ปี โดยโรงไฟฟ้าจะถูกส่งกลับเพื่อปรับปรุง ทุกๆ 12 ปี

ถอดความจาก Russia to Build World’s First Floating Nuclear Power Station for $200,000
เวบไซต์ www.mosnews.com
ข่าวสารเพิ่มเติม