ทั่วโลกสนใจพัฒนานิวเคลียร์สร้างพลังงานทดแทน

ทั่วโลกสนใจพัฒนานิวเคลียร์สร้างพลังงานทดแทน

ในสภาวะราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลก ต่างก็เริ่มหันมาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างแหล่งพลังงานทดแทนขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในพลังงานทดแทน ที่หลายประเทศต่างให้ความสนใจ และหันมาค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังก็คือ พลังงานนิวเคลียร์ โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปยุโรป ที่ในอดีต การใช้พลังงานนิวเคลียร์ ถูกต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์ จนมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

แต่ในปัจจุบันมีเพียง 3 ประเทศที่ตกลงใจ จะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มเติม ในยุโรป ประกอบด้วย ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ และโรมาเนีย อย่างไรก็ตาม ประเทศที่เริ่มพิจารณาแนวทางการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้วย อังกฤษ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์

ขณะที่ในสหรัฐ แม้จะไม่มีกระแสต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ แต่สหรัฐก็สนใจ ในการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ น้ำไร้แรงกดดันของยุโรป หรืออีพีอาร์ รุ่นที่ 3 ที่พัฒนาโดย อารีวาของฝรั่งเศส ร่วมกับ ซีเมนส์ ของเยอรมนี

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแต่ละชนิด ในการผลิตไฟฟ้า และประมาณการในปี 2006 และ ปี 2011 ของญี่ปุ่น
ส่วนในเอเซีย ญี่ปุ่นแสดงเจตนารมณ์ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์อย่างจริงจัง ในโครงการร่วมกับอียู ส่วนจีนมีโครงการสร้างเตาปฏิกรณ์ 40 แห่ง ในงบประมาณ 50,000 ล้านบาท หรือประมาณ 2 2 ล้านล้านบาท แล้วเสร็จภายในปี 2563 รองรับความต้องการพลังงาน เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจในประเทศ
ที่มา : หนังสือพิมพ์ Post To day วันที่ 1 กุมภาพันธ์ หน้า C4
คอลัมน์ ข่าวผู้ชาย โดยไอทีแมน
ข่าวสารเพิ่มเติม