ดวงอาทิตย์เทียม (Artificial Sun)

ดวงอาทิตย์เทียม (Artificial Sun)

ฟิวชัน พลังงานสะอาดเพื่อมวลมนุษยชาติ

ดวงอาทิตย์เทียม พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเปลี่ยนโลก!

                 มนุษย์โลกกำลังเข้าใกล้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านพลังงานที่จะพลิกโฉมหน้าความเป็นอยู่และความหมายของพลังงานอย่างไม่มีวันหวนกลับ หลังประเทศจีนทดลองเดินเครื่อง EAST ดวงอาทิตย์เทียม (Artificial Sun) จำลองการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันได้สำเร็จเป็นสถิติโลกที่ 17 นาที

                 การทดลองครั้งนี้สำคัญอย่างไร ทำไมมันถึงถูกนิยามว่าจะเป็น Game Changer วิถีชีวิตของเราและโลกพลังงาน ร่วมไขคำตอบได้จากการพูดคุยกับ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในรายการ The Secret Sauce Executive Espresso เอพิโสดพิเศษภายใต้ความร่วมมือกับ QTFT หรือ Quantum Technology Foundation (Thailand)

  • 00:00 เริ่มรายการ
  • 01:54 เกริ่นนำ
  • 06:31 ดวงอาทิตย์เทียมสำคัญอย่างไร
  • 12:36 ความแตกต่างระหว่าง ‘นิวเคลียร์ดวงอาทิตย์เทียม’ และ ‘นิวเคลียร์ฟิชชัน’
  • 23:15 ความยากของการสร้างนิวเคลียร์ฟิวชัน
  • 26:51 ภาพฝันมนุษย์ต่อดวงอาทิตย์เทียม
  • 34:02 แต่ละประเทศพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้ว
  • 41:02 แผนพัฒนาประเทศไทย 20 ปีสู่พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน
  • 43:41 มนุษย์ทั่วไปอย่างเรา ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ดวงอาทิตย์เทียม พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเปลี่ยนโลก

https://www.youtube.com/watch?v=RuPZ2SbRGI4

ข่าวสารเพิ่มเติม