คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ

มีการอภิปรายในเรื่องความปลอดภัยของการใช้โทรศัพท์มือถือกันอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง ส่วนการวิจัยในเรื่องนี้ ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แม้ว่าการศึกษาบางชิ้นจะชี้ว่าอาจทำให้เกิดผลกระทบบางอย่างได้สำหรับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีข้อสรุปที่ตรงกันว่าควรจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือในเด็กเล็ก
โทรศัพท์มือถือมีความปลอดภัยหรือไม่?ไม่มีใครทราบคำตอบที่แท้จริงในเรื่องนี้ และคำถามนี้ คงจะเป็นหัวข้ออภิปรายกันต่อไปอีกเป็นเวลาหลายปี

ปัจจุบัน ยังไม่มีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ว่าโทรศัพท์มือถือจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ แม้ว่าจะมีการศึกษาบางชิ้นที่ระบุว่าทำให้เกิดความเสี่ยงบางอย่างสูงขึ้น

เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงยังไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบในระยะยาว

มีคำแนะนำผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
จะมีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงอะไรบ้าง?มีความกลัวกันว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ออกมาจากโทรศัพท์มือถือ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความกังวลกันว่า คลื่นนี้สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อเซลล์ในร่างกาย สมอง ระบบภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหลายชนิด ตั้งแต่มะเร็งไปจนถึงอัลไซเมอร์

ผลการทดลองในหนูในห้องปฏิบัติการกลับพบว่า รังสีจากโทรศัพท์มือถือ ทำให้เกิดผลต่อสุขภาพโดยรวมของหนู ในลักษณะที่ตรงกันข้าม แต่ก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่าผลการทดลองนี้ จะนำไปใช้ในคนได้หรือไม่

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในฟินแลนด์ ที่ตีพิมพ์ ในปี 2002 มีความเห็นว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อสมองของคน แต่ได้มีการกล่าวในตอนท้ายว่า การค้นพบนี้ยังจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีก เพื่อให้เห็นว่าจะเกิดผลอย่างเดียวกันในคนทียังมีชีวิตหรือไม่

ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในสวีเดน ที่ตีพิมพ์ในปี 2002 เช่นกัน ระบุว่าได้พบความสัมพันธ์กัน ระหว่างการใช้โทรศัพท์มือถือ กับการเป็นเนื้องอกในสมอง โดยรายงานว่าผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นแรก มีความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกในสมองสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ 30% อย่างไรก็ตาม การค้นพบนี้ขัดแย้งกับการศึกษาในลักษณะเดียวกัน กับโทรศัพท์ในระบบ GSM รุ่นใหม่

มีรายงานว่าผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือบางส่วน มีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และไม่มีสมาธิ แต่ข้อร้องเรียนเหล่านี้ยังไม่ถือเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ในปี 2004 สถาบัน Karolinska Institute ในสวีเดน ได้ศึกษาผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ จำนวน 750 คน เป็นเวลา 10 ปี พบว่า มีโอกาสในการเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเนื้องอกในหูเพิ่มขึ้น 4 เท่า

รัฐบาลอังกฤษมีทัศนะในเรื่องนี้อย่างไร?

รัฐบาลอังกฤษได้ทำการศึกษาความปลอดภัยในการใช้โทรศัพท์มือถือ ในปลายปี 1990 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระทางด้านโทรศัพท์มือถือ ได้ตีพิมพ์รายงานในปี 2000 The Stewart report เป็นรายงานที่ได้ชื่อตาม Sir William Stewart ประธานของกลุ่ม ซึ่งสรุปว่ายังไม่มีความแน่นอนถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพในการใช้โทรศัพท์มือถือ

แต่ได้มีคำเตือนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ให้ใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และไม่ควรให้เด็กเล็กใช้

ในรายงานที่ตีพิมพ์ในปี 2005 Sir William ได้ย้ำในเรื่องนี้ว่า ถ้าโทรศัพท์มือถือมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงที่จะให้เด็กเล็กใช้ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

ในปี 2002 รัฐบาลและบริษัทด้านอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ ได้ลงทุนในโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือ เป็นเงิน 7.4 ล้านปอนด์

ในการศึกษา 15 โครงการ โดยนักวิทยาศาสตร์ที่แยกกันแต่ละกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ที่จะหาคำตอบที่ชัดเจนถึงความปลอดภัยของใช้โทรศัพท์มือถือ

ผลการพิจารณาในครั้งสุดท้าย โดยนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษ ได้รายงานว่าการใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ในรายงานที่ตีพิมพ์ในเดือนมกราคม ปี 2004 สมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษา ด้านรังสีที่ไม่ก่อการไอออไนซ์ (Non-Ionising Radiation) ได้มีคำเตือนว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปถ้ามีปรากฏการณ์ใหม่ออกมา

มีความเสียงหรือไม่กับการใช้ในเด็ก?

ในรายงานของ Stewart report มีข้อแนะนำว่าเด็กควรจะใช้โทรศัพท์มือถือในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
คำแนะนำนี้อยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎีที่ว่า เด็กมีความเสี่ยงต่อคลื่นวิทยุ ที่มาจากโทรศัพท์มือถือสูงกว่า
เนื่องจากสมองของเด็กยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา และแผ่นกระโหลกมีความหนาน้อยกว่า ทำให้คลื่นวิทยุสามารถผ่านเข้าไปได้ง่ายกว่า
รวมทั้งการเริ่มใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่อายุน้อย จะทำให้ช่วงเวลาในการใช้สะสมสูงกว่าการใช้เมื่อเป็นผู้ใหญ่

Advisory Group on Non-Ionising Radiation จึงมีคำแนะนำ เมื่อปี 2000 ให้เด็กใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

แต่ผลการสำรวจกลับพบว่า เด็กส่วนใหญ่ละเลยต่อคำเตือนนี้ โดยผลการสำรวจ ที่ตีพิมพ์ในปี 2001 เด็กในอังกฤษ จำนวน 1,000 คน 90% ของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี มีโทรศัพท์มือถือใช้แล้ว และ 1 ใน 10 ใช้โทรศัพท์มากกว่า 45 นาที ใน 1 วัน

ผู้ผลิตโทรศัพท์คิดว่ามันปลดภัยหรือไม่?

อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ ใช้เงินไปหลายล้านปอนด์ในการประเมินความปลอดภัยของการใช้โทรศัพท์มือถือ และได้รับการยืนยันว่า การใช้โทรศัพท์มือถือไม่มีความเกี่ยวพันกับผลเสียที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ

ประชาชนควรทำอย่างที่จะลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น?

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ โดยทั้งหมดเห็นตรงกันว่า วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ให้น้อยที่สุด

หลายคนเชื่อว่า อุปกรณ์ประกอบที่เรียกว่า hands free kits สามารถลดความเสี่ยง ในการที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะผ่านเข้าไปในสมอง และมีคำแนะนำให้ผู้ใช้ซื้อโทรศัพท์พร้อมกับหูฟัง เพื่อให้ตัวเครื่องอยู่ห่างจากศีรษะขณะใช้งาน

แต่ผู้ใช้กลับทำตรงข้ามกับข้อแนะนำนี้ โดยส่วนใหญ่จะซื้อโทรศัพท์แบบที่มีค่า “SAR” สูง ซึ่งหมายถึงมีการแผ่รังสีออกมามากกว่าด้วย

ถอดความจาก Q&A: Mobile phone safety
เวบไซต์ http://news.bbc.co.uk
Tuesday, 11 January, 2005
ข่าวสารเพิ่มเติม