ข้อมูลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อมูลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ในปี 2009 มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดินเครื่องอยู่ 436 เครื่อง มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 370.304 GW(e) มีเครื่องปฏิกรณ์ที่จะยุติการเดินเครื่อง จำนวน 5 เครื่อง และมีเครื่องปฏิกรณ์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 57 เครื่อง

จำนวนเครื่องปฏิกรณ์

 • จำนวนเครื่องปฏิกรณ์แบ่งตามอายุการใช้งาน
  เครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าทั้งหมด 436 เครื่อง ผลิตไฟฟ้า 370304 MW(e) มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 2 ปี ถึง 42 ปี
อายุ (ปี)
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
อายุ (ปี)
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
อายุ (ปี)
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
2
3
1785
15
5
4233
29
19
14700
3
2
1423
16
9
9023
30
7
6537
4
4
3666
17
6
4806
31
13
12144
5
5
4672
18
4
3668
32
14
10451
6
2
1651
19
10
10633
33
16
12702
7
6
5095
20
11
10227
34
11
8188
8
3
2734
21
14
13868
35
22
15256
9
6
3144
22
22
22309
36
15
9964
10
4
2841
23
24
24352
37
10
5990
11
4
3135
24
32
31371
38
12
5879
12
3
3705
25
33
31899
39
5
2848
13
6
7030
26
21
16950
40
7
2743
14
4
3334
27
18
15235
41
1
217
15
5
4233
28
22
19679
42
1
217

 


 • จำนวนเครื่องปฏิกรณ์ที่กำลังก่อสร้างในแต่ละประเทศ
ประเทศ
จำนวนเครื่อง
กำลังไฟฟ้า MW(e)
ARGENTINA
1
692
BULGARIA
2
1906
CHINA
20
19920
FINLAND
1
1600
FRANCE
1
1600
INDIA
6
2910
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
1
915
JAPAN
2
2191
KOREA, REPUBLIC OF
6
6520
PAKISTAN
1
300
RUSSIAN FEDERATION
9
6894
SLOVAK REPUBLIC
2
810
UKRAINE
2
1900
UNITED STATES OF AMERICA
1
1165
รวม
57
51923

และมีเครื่องปฏิกรณ์ที่กำลังก่อสร้างอีก 2 เครื่อง มีกำลังไฟฟ้า 2600 MW(e) ในไต้หวัน


 • เครื่องปฏิกรณ์ที่กำลังก่อสร้าง แบ่งตามชนิดของเครื่องปฏิกรณ์
ชนิด
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
BWR
3
3925
FBR
2
1220
LWGR
1
925
PHWR
4
1298
PWR
47
44555
รวม
57
51923

 • เครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าที่กำลังใช้งาน แบ่งตามประเทศ
ประเทศ
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
ARGENTINA
2
935
ARMENIA
1
376
BELGIUM
7
5863
BRAZIL
2
1766
BULGARIA
2
1906
CANADA
18
12577
CHINA
11
8438
CZECH REPUBLIC
6
3678
FINLAND
4
2696
FRANCE
59
63260
GERMANY
17
20470
HUNGARY
4
1859
INDIA
17
3782
JAPAN
53
45957
KOREA, REPUBLIC OF
20
17647
LITHUANIA, REPUBLIC OF
1
1185
MEXICO
2
1300
NETHERLANDS
1
482
PAKISTAN
2
425
ROMANIA
2
1300
RUSSIAN FEDERATION
31
21743
SLOVAK REPUBLIC
4
1711
SLOVENIA
1
666
SOUTH AFRICA
2
1800
SPAIN
8
7450
SWEDEN
10
8958
SWITZERLAND
5
3238
UKRAINE
15
13107
UNITED KINGDOM
19
10097
UNITED STATES OF AMERICA
104
100683
รวม
436
370304

รวมทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไต้หวัน

 
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
TAIWAN, CHINA
6
4949

และโรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเครื่องเป็นเวลานาน


ประเทศ
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
CANADA
4
2530
JAPAN
1
246
รวม
5
2776

 • เครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าที่กำลังใช้งาน แบ่งตามชนิดของเครื่องปฏิกรณ์
ชนิด
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
BWR
92
83656
FBR
2
690
GCR
18
8909
LWGR
16
11404
PHWR
44
22441
PWR
264
243204
รวม
436
370304

และโรงไฟฟ้าที่หยุดเดินเครื่องเป็นเวลานาน


ชนิด
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
FBR
1
246
PHWR
4
2530
รวม
5
2776

 • เครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าที่ยุติการเดินเครื่องตามลำดับประเทศ

ประเทศ
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
ARMENIA
1
376
BELGIUM
1
10
BULGARIA
4
1632
CANADA
3
478
FRANCE
11
3798
GERMANY
19
5879
ITALY
4
1423
JAPAN
5
1618
KAZAKHSTAN
1
52
LITHUANIA, REPUBLIC OF
1
1185
NETHERLANDS
1
55
RUSSIAN FEDERATION
5
786
SLOVAK REPUBLIC
3
909
SPAIN
2
621
SWEDEN
3
1225
UKRAINE
4
3515
UNITED KINGDOM
26
3324
UNITED STATES OF AMERICA
28
9764
รวม
122
36650


 • เครื่องปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าที่ยุติการเดินเครื่องตามชนิดของเครื่องปฏิกรณ์
ชนิด
จำนวน
กำลังไฟฟ้า MW(e)
BWR
23
6671
FBR
6
1578
GCR
34
5977
HTGR
4
679
HWGCR
3
263
HWLWR
2
398
LWGR
8
4953
PHWR
5
307
PWR
34
15645
SGHWR
1
92
X
2
87
รวม
122
36650

 • จำนวนเครื่องปฏิกรณ์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในแต่ละประเทศ

 

 


 • จำนวนเครื่องปฏิกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในแต่ละประเทศทั่วโลก

 


 • สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศ

 • จำนวนเครื่องปฏิกรณที่เดินเครื่องแบ่งตามอายุการใช้งาน

 


 • สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าต่อกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (available factor)

ถอดความจาก NUCLEAR POWER PLANT INFORMATION
เวบไซต์ www.iaea.org

ข่าวสารเพิ่มเติม