การรักษามะเร็งเต้านมในครั้งเดียว

การรักษามะเร็งเต้านมในครั้งเดียว

ต่อไป ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรก สามารถจะรักษาในครั้งเดียว โดยไม่ต้องสูญเสียเต้านมทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์อังกฤษ ได้พัฒนาเทคนิครังสีรักษาแบบวันเดียว แทนที่แบบเดิมที่ใช้เวลา 6 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น

เทคนิคนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาที่มหาวิทยาลัย College London Medical School โดยใช้วิธีผ่าตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้องอกออก กระบวนการนี้เรียกว่า lumpectomy

จากนั้นจึงสอดโลหะทรงกลมเข้าไปในช่องว่างนั้นเป็นเวลา 25 นาที เพื่อใช้รังสีรักษาเนื้อเยื่อของทรวงอกจากด้านใน เมื่อดึงโลหะทรงกลมออกแล้วจึงเย็บแผลเทคนิคนี้ประสบผลสำเร็จมาแล้วในสตรี 30 คน

Dr Jayaant Vaidya ผู้ทำการวิจัย กล่าวว่า “สตรีที่เป็นมะเร็งทรวงอก ประมาณ 3 ใน 4 จะอยู่ในกลุ่มที่สามารถทำ lumpectomy ส่วนที่เหลือ จะต้องทำการตัดเต้านมออกทั้งหมด”

การผ่าตัดมักต้องตามด้วยการใช้รังสีรักษา
“แต่เนื่องจากการทำ lumpectomy โดยทั่วไปต้องฉายรังสีทุกวันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่ mastectomy ไม่ต้องฉายรังสี สตรีบางส่วนจึงเลือกที่จะทำ mastectomy”

ถ้าเทคนิคนี้พิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพดี อาจจะทำให้คนไข้เลือกใช้ lumpectomy มากขึ้น

“การตรวจพบก่อนจะให้ผลที่ดีกว่า”

Jeffrey Tobias ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกกล่าวว่า “เราเชื่อว่าวิธีนี้จะใช้ได้ดี มะเร็งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใหม่ติดกับก้อนเนื้องอก ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับรังสีดดยใช้เทคนิคนี้”เครื่องกำเนิดอิเล็กตรอน (Electron generator)

ลูกบอลโลหะที่สอดลงไปในช่องว่างที่ตัดก้อนเนื้องอกออก จะถูกประจุด้วยเครื่องเร่งอิเล็กตรอน ทำให้ปล่อยรังสีที่ทำให้เกิดการไอออไนซ์ เป็นเวลา 21 ถึง 28 นาที

ในรายงานกล่าวว่า เทคนิคนี้ไม่เหมาะสำหรับ มะเร็งเต้านมที่เรียกว่า lobular carcinoma ซึ่งจะมีผู้ป่วยที่เป็นประมาณ 15% ของมะเร็งเต้านมทั้งหมด

Dr Vaidya กล่าวว่า ผู้ป่วยเหล่านี้ยังต้องฉายรังสีต่อไปอีกระยะหนึ่ง หลังจากที่ฉายรังสีจากโลหะทรงกลมในตอนเริ่มต้น

Dr Lesley Walker จาก Cancer Research Campaign กล่าวว่า “จากประสบการณ์ในการวินิจฉัย และการผ่าตัดมะเร็งเต้านม คนไข้ก็มีความเจ็บปวดมากพอแล้ว ยังไม่รวมถึงต้องเข้าบำบัดด้วยรังสีรักษา อีกเป็นเวลา 6 สัปดาห์”

“ถ้าการรักษาวิธีนี้ได้ผล จะเป็นความก้าวหน้าของการักษาไปอีกขั้นหนึ่ง”

เทคนิคนี้อยู่นอกเหนือจากรายงานประจำปีในการประชุมของ Radiological Society of North America on Monday

ถอดความจาก Single session breast cancer treatment
เวบไซต์ http://news.bbc.co.uk
Monday, 26 November, 2001
ข่าวสารเพิ่มเติม