การค้นพบธาตุเรเดียม

26 ธค. 2441 (คศ. 1898)

วันนี้ในอดีต: 26 ธค. 2441 (คศ. 1898) – นักฟิสิกส์ ปีแอร์และมารี กูรี (Pierre Curie, Marie Sk?odowska-Curie) ประกาศการค้นพบธาตุเคมีชนิดใหม่ ตั้งชื่อว่า เรเดียม ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส

ข่าวสารเพิ่มเติม