กัมมันตรังสีระดับต่ำในปลาแซลมอน

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีกัมมันตรังสีปริมาณเล็กน้อยในปลาแซลมอน ที่ถูกเพาะเลี้ยงในฟาร์มใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Sellafield
ผลการตรวจครั้งนี้เป็นการยืนยันการศึกษาก่อนหน้านี้ของกลุ่ม Greenpeace ที่พบว่ามีระดับกัมมันตภาพรังสีในปลาแซลมอนจากฟาร์มบางแห่งที่วางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เกตกลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้พบ Technetium-99 (Tc-99) ปริมาณต่ำมากในปลาแซลมอนสด และปลาแซลมอนรมควันที่ซื้อมาจากห้าง Sainsbury’s, Tesco, Asda, Safeway, Waitrose และ Marks & Spencer
องค์การมาตรฐานอาหาร (Food Standards Agency, FSA) ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้เอง เพื่อหารที่มาของการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในปลาFSA ได้ทำการทดสอบร่วมกับ องค์การป้องกันสิ่งแวดล้อมสกอตแลนด์ (Scottish Environmental Protection Agency, Sepa) โดยตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลา 14 แห่ง ในสกอตแลนด์ และอีก 1 แห่งในไอร์แลนด์เหนือ

ผลการตรวจสอบซึ่งยังไม่ได้ตีพิมพ์ พบว่า มี Tc-99 ปริมาณเล็กน้อยในปลาของฟาร์มจากไอร์แลนด์ และฟาร์ม 4 แห่งจากสกอตแลนด์

มีการทดสอบปลาแซลมอนจากฟาร์ม
Dr Jon Bell ผู้อำนวยการ FSA กล่าวว่า เราไม่อาจยอมรับได้ ที่จะให้มีสารเคมีอยู่ในอาหารของคนเราแต่เขาก็ได้เน้นว่าปริมาณที่มีอยู่นั้นไม่มีผลต่อความเสี่ยงของผู้บริโภค โดยกล่าวว่า คนหนึ่งจะต้องบริโภคปลามากกว่า 91 ตัน จึงจะได้รับปริมาณรังสีจาก Tc-99 เท่ากับ dose limit ที่คนยุโรป (EU) ได้รับในแต่ละปี

เขากล่าวว่า “จำนวนปลาปริมาณมากนี้แสดงว่า ระดับรังสีนั้นต่ำมาก ต่ำเกินกว่าที่จะมีผลต่อสุขภาพของคนเรา”

“เป็นที่แน่ชัดว่า เราไม่ยอมรับที่จะให้มีอะไรที่มีอันตรายเข้ามาอยู่ในอาหารของคนเรา”

Jean McSorley ผู้ประสานงานในการรณรงค์ด้านนิวเคลียร์กล่าวว่า “จะต้องไม่มี Technetium จากโรงงานนิวเคลียร์อยู่ในปลาที่ผู้บริโภคซื้อมา”ความจริงเรามีผลที่ใช้ยืนยันได้ก็ดี แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือ ทำอย่างไรจึงจะหยุดการปล่อย Tc-99 นี้ออกมา

“เรื่องนี้จะไม่ส่งผลต่อสุขภาพในทันที แต่เราทราบจากกรณีอื่นว่า สารกัมมันตรังสี อาจจะเกิดการสะสมได้ในอาหารทะเล”

มีการเรียกร้อง ให้ออกกฎ ห้ามการปล่อย Tc-99
Brian Simpson ผู้อำนวยการ Scottish Quality Salmon กล่าวว่า ปลาแซลมอนมีความปลอดภัยแน่นอน เขากล่าวว่า “ปลาแซลมอนของสกอตแลนด์ทั้งหมดมีสุขภาพดี เช่นเดียวกับที่ FSA กล่าวไว้ คนเราสามารถรับประทานปลาแซลมอน 91 ตัน จึงจะได้รับรังสีเท่ากับ dose limit ของยุโรป”

เดือนที่แล้วรัฐบาลอังกฤษ ได้สอบถาม British Nuclear Fuels ให้ออกกฎห้ามการปล่อยรังสีระดับต่ำของ Technetium เป็นเวลา 9 เดือน จากโรงงานนิวเคลียร์ Sellafield

รัฐบาลไอร์แลนด์ ได้กดดันอังกฤษให้ปิดโรงงาน Cumbrian เนื่องจากกลัวความเสี่ยงในการปล่อยมลพิษจากกัมมันตภาพรังสีลงในทะเลไอริช

นอร์เวย์ได้ออกมาเรียกร้องเช่นกัน เนื่องจากเป็นประเทศหนึ่งที่มีฟาร์มปลาแซลมอนใหญ่ที่สุดในโลก

ถอดความจาก Low level radiation in salmon
เว็บไซต์ http://news.bbc.co.uk
Friday, 11 July, 2003
ข่าวสารเพิ่มเติม