4 มีนาคม 2565 รายงานเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเชีย (Zaporizhzhya) ประเทศยูเครน

ข่าวสารเพิ่มเติม