28 กค. 2563 ITER โครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ใหญ่ที่สุดของโลก

28 กค. 2563 ITER โครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ใหญ่ที่สุดของโลก เริ่มการประกอบที่ใช้ระยะเวลาห้าปี และคาดว่าจะเกิดพลาสมาร้อนตัวแรกในปี 2568
เป้าหมายสูงสุดคืออะไร? >> พลังงานไม่ จำกัด สำหรับทุกคน

ข่าวสารเพิ่มเติม