แสดงความยินดีกับ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผสทน.

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2563
ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและคณะ แสดงความยินดีกับ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผสทน.

ข่าวสารเพิ่มเติม