เยี่ยมชมกิจการโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ CGN/FCG NPP

ทัศนศึกษา การใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์

ระหว่างวันที่ 24-28 ธค. กรรมการของ สนท. นำโดย อ.สุพิณ ปัญญามาก ไปเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ China General Nuclear Power Corporation ที่ Fangchenggang มลฑลกวางสี

กิจกรรม

  • ดูการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
  • ดูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchenggang Nuclear Power Plant
  • ชมน้ำตก Detian waterfall ที่ใหญ่ที่สี่ของโลก ติดพรมแดนจีนและเวียดนาม
  • ชม Bird Rock
  • ชม Balmagic Cave
  • กราบผู้เฒ่าอายุ 114 ปี ที่ Longevity Village
ข่าวสารเพิ่มเติม