สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ไปเยี่ยมชมกิจการเทศบาลนครยะลา

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ไปเยี่ยมชมกิจการเทศบาลนครยะลา

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ไปเยี่ยมชมกิจการเทศบาลนครยะลา

ข่าวสารเพิ่มเติม