สมาคมนิวเคลียร์เลี้ยงรับรอง Mr. Liu Yun Li

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 กรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร์เลี้ยงรับรอง Mr. Liu Yun Li ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท CGN สาธารณรัฐประชาชาชนชาวจีน เนื่องในโอกาสมาเยือนประเทศไทย

On September 30, 2022, the Executive Committee of the Nuclear Association welcomed Mr. Liu Yun Li, Senior Advisor, International Cooperation, CGN Nucear Technology Developmant Co. Ltd., the People’s Republic of China. on the occasion of visiting Thailand.

ข่าวสารเพิ่มเติม