สภารัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดนโยบายพื้นฐานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์

ข่าวสารเพิ่มเติม