สนท. ดูงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในวันที่ วันที่ 25 – 30 มีนาคม 2567 คณะผู้แทนจากสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และทีมนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจและเก็บตัวอย่างวัสดุกัมมันตรังสีบนพื้นผิวดวงดาวนอกโลกจำลอง ภายใต้โครงการ “นวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ ตะลุยอวกาศ” ได้เดินทางไปโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Daya Bay ตามคำเชิญจาก China General Nuclear Power Group (CGN) โดยทีม CGN ได้นำเสนอผลงานของบริษัท CGN และ Nuclear Power Solutions ทั้งในด้านพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทดแทนอื่นๆ รวมถึงโครงการเครื่องปฏิกรณ์แบบโมดูล (SMR) นอกจากนี้ยังได้เข้าชมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์สำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ณ บริษัท Dongfang (Guangzhou) Heavy Machinery Co., Ltd และร่วมประชุมกับ Yuping Project Department ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการ SMR รุ่น NHR200-II โดยคณะได้นำชมเมืองอุตสาหกรรม และพื้นที่ตั้งโครงการ SMR

ข่าวสารเพิ่มเติม