พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยกับ บริษัท China General Nuclear Power Corporation

MOU signing NST – CGN

MOU signing ceremony between The Nuclear Society of Thailand and China General Nuclear Power Corporation, and facility visit to the nuclear power station, Fangchengang, Nanning, China, November 2017
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยกับ บริษัท China General Nuclear Power Corporation และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchengang Nanning ประเทศจีน พฤศจิกายน 2560

ข่าวสารเพิ่มเติม