ทัศนะศึกษา แหล่งพลังงานสะอาด วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2562

ทัศนะศึกษาแหล่งพลังงานสะอาด

สมาคมฯ จัดทัศนศึกษา ไปศึกษาดูงานแหล่งพลังงานสะอาด วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2562

  • 2 พย. – โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
  • 3 พย. – บ.อีเอโซล่าร์ รฟฟ.พลังงานแสงอาทิตย์
  • 4 พย. – รฟฟ.เขื่อนแม่งัด
    – โครงการบ้านประหยัดพลังงาน บ้านผีเสื้อ
  • 5 พย. – รฟฟ.เขื่อนภูมิพล

ข่าวสารเพิ่มเติม