ทัศนศึกษา ดูงานการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์ในภาคตะวันออก วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

ทัศนศึกษา การใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์

สมาคมฯ จัดทัศนศึกษา ไปดูงานการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์ในภาคตะวันออก วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561

กำหนดการ

 

ข่าวสารเพิ่มเติม