ดร.ยามาชิตะ พาคณะจาก JIAF International Cooperation Center(JICC) เข้าเยี่ยมพบ ในวันที่ 25 ตค. เวลา 14.00 น.

JICC:

  • Dr. Kiyonobu YAMASHITA, Project Advisor
  • Mr. Akio Toba, Executive Director
  • Mr. Hiroki Takimoto, General Manager
  • Dr. Akihiro YAMAMOTO, Section chief, Nuclear Safety Measures Division, Fukui Prefectural Government
  • Ms. Chiho Takahashi, Manager, Head quarter of Nuclear Power, Department of Nuclear Power, Administration Group, The Shikoku Electric Power Company
ข่าวสารเพิ่มเติม