การเข้าเยี่ยมของ CNNC

– เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 China National Nuclear Corporation (CNNC) นำโดยนาย Yu Jianfeng ประธานบริษัท นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมพบคณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย นำโดย ร.ศ.พลตรี ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคม โดยมี ดร. ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมทำหน้าที่นำเสนอภารกิจและกิจกรรมต่างๆของสมาคม

– CNNC เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1955 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง มีพนักงานมากถึง 100,000 คน ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมนิวเคลียร์แบบครบวงจร ตั้งแต่การทำเหมืองยูเรเนียมจนถึงการผลิตแท่งเชื้อเพลิง ปัจจุบันมีการขยายธุรกิจด้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปยังต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป เช่น ปากีสถานและอาเจนตินา ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาล่าสุด. HPR1000 นอกจากนี้ยังพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ขนาดกลางถึงเล็ก (SMRs) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IAEA) แล้วอีกด้วย

– มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสององค์กรในอนาคตอันใกล้ หลังจากนั้นสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่คณะผู้บริหาร CNNC

ข่าวสารเพิ่มเติม