การหารือเกี่ยวกับความสำเร็จที่ผ่านมาและการวางแผน ในปี พ.ศ. 2561 – 2562

Meeting with CGN, Aug. 9,2018

Discussion between NST comittee led by Major general Dr Chainarong Cherdchu and Mr. Liu Yun Li, CGN on past achievements and planning for acitivities in 2018 – 2019, August 9 2018 Bangkok, Thailand
การหารือระหว่าง คณะกรรมการของ สนท. นำโดย รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู และนายหลิว หยุน หลี่ บริษัท China General Nuclear Power Corporation เกี่ยวกับความสำเร็จที่ผ่านมาและการวางแผนเพื่อการดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 – 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารเพิ่มเติม