การศึกษาดูงานกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองรองเช็ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๕ –๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

การศึกษาดูงานกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองรองเช็ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒.

วัตถุประสงค์

  • ๑. เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่
    • ๑) ระหว่างสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (NST) และสมาคมนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNS)
      และ
    • ๒) ระหว่างสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (NST) และ China Zhongyuan Engineering Corporation (CZEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ China National Nuclear Corporation (CNNC)
  • ๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความตระหนักด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยีต่อประชาชน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศ

เนื้อหา (โดยย่อ)

การดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยการเยี่ยมชมหน่วยงานและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ ได้แก่ การเยี่ยมชมและลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ๒ หน่วยงานซึ่งดำเนินการด้านพลังงานนิวเคลียร์ คือ สมาคมนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNS) และ China Zhongyuan Engineering Corporation (CZEC)

การเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ จำนวน ๒ แห่ง คือ เครื่องปฏิกรณ์สาธิต Gen-IV High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR) ที่หมู่บ้านชิเดาเบย์ (Shidao Bay) มลฑลชานตง (Shandong) และสถาบัน China Institute of Atomic Energy (CIAE) ที่เขต Fangshan ของกรุงปักกิ่ง ซึ่งได้เยี่ยมชม Miniature neutron source reactor (MNSR), China Experiment Fast Reactor (CEFR), China Advanced Research Reactor (CARR) และ 14 MeV electron linear accelerator (LINAC)

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าคารวะ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งอีกด้วย

ข่าวสารเพิ่มเติม