การพบปะหารือ ลงนาม MOU กัน JICC (JAIF International Cooperation Center) วันที่ 11 มิถุนายน 2562.

ข่าวสารเพิ่มเติม