การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 2564 และ 2565 สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เสวนา “รุ่นใหญ่หัวใจนิวเคลียร์”

  1. นายสุชาติ มงคลพันธุ์ อดีตเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผู้ก่อตั้ง สนท.
  2. นายธัชชัย สุมิตรอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนายก สนท. และอดีตประธานคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
  3. นายปรีชา การสุทธิ์ อดีตผู้ตรวจสอบการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และอดีตนายก สนท.
  4. นายสุพิณ ปัญญามาก อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรรมการ สนท. ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในด้านการสื่อสารสาธารณะ

ผู้ดำเนินรายการ นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล เลขาธิการสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

 

 

ข่าวสารเพิ่มเติม