การปฐมนิเทศค่ายพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สำหรับแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ

ตามที่ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ “การแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกของโลก นับเป็นการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอัจฉริยภาพทางปัญญาด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างเยาวชนจากนานาประเทศ การที่สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยได้ผลักดันโครงการนี้ เป็นเสมือนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติได้อย่างยั่งยืน

 

รายชื่อนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปร่วม “การแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1” มีดังนี้

  1. นายธราเทพ เลิศเพทาย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  2. นายนนท์ปวิธ โกเฮง โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  3. นายนพรุจ สอดศรี โรงเรียนกำเนิดวิทย์
  4. นางสาวรวิสรา โชคดีพาณิชย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

 

น้องๆ ทั้ง 4 คน จะเข้าค่ายฝึกอบรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตั้งแต่วันที่ 1-19 กรกฎาคม 2567 โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์และฟิสิกส์ จากหลากหลายสถาบันฯ ของประเทศไทยมาร่วมให้ความรู้แก่น้องๆ นอกจากนี้น้องๆจะมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และได้ฝึกปฏิบัติการวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติอีกด้วย

ข่าวสารเพิ่มเติม